Pro Hosting

Hosting chất lượng cao tối ưu dùng cho website doanh nghiệp

DR-100

100,000 đ/Tháng

 • 4 GB SSD / RAID 10
 • 1 Tên Miền
 • 4 CPU Core
 • 6GB RAM
 • Backup 1 ngày/ lần (Lưu 7 ngày gần nhất)
DR-150

150,000 đ/Tháng

 • 6 GB SSD / RAID 10
 • 1 Tên Miền
 • 5 CPU Core
 • 8GB RAM
 • Backup 1 ngày/ lần (Lưu 7 ngày gần nhất)
DR-200

200,000 đ/Tháng

 • 8 GB SSD / RAID 10
 • 2 Tên Miền
 • 5 CPU Core
 • 8GB RAM
 • Backup 1 ngày/ lần (Lưu 7 ngày gần nhất)
DR-250

250,000 đ/Tháng

 • 12 GB SSD / RAID 10
 • 3 Tên Miền
 • 5 CPU Core
 • 8GB RAM
 • Backup 1 ngày/ lần (Lưu 7 ngày gần nhất)